Liczba odwiedzin strony: 34303 Osób na stronie: 4
 

Zawiślak Janusz. Kancelaria adwokacka

 
 
Zawiślak Janusz. Kancelaria adwokacka
 
1 Maja 29
Profesja:   adwokat

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2005 Nr 171 poz. 1436 - Wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie kolokwium dla aplikantów sądowych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie kolokwium dla aplikantów sądowych (Dz. U. z dnia 8 września 2005 r.) Na podstawie art. 146a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: § 1.  Za przeprowadzenie części pisemnej kolokwium dla...
Monitor Polski 2000 Nr 32 poz. 663 - Nadanie orderu
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 września 2000 r. o nadaniu orderu. (M.P. z dnia 18 października 2000 r.) Rej. 215/2000 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718), w uznaniu wybitnych zasług dla rozwoju medycyny...